Construction consultancy services

28 apr

Номер: 7762072

Страна: Швеция

Источник: TED

Зарегиструйтесь

Поделиться:

Ссылка на первоисточник

Для просмотра ссылки на первоисточник Вам надо зарегистрироваться

Дата публикации


28-04-2018

Описание


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Ludvika
   Carlavägen 24
   Ludvika
   771 31
   Sweden
   Telephone: +46 70-9538667
   E-mail: david.aulin@ludvika.se
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local agency/office
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Ramavtal Tekniska konsulter Projektering, Falu kommun


    Reference number: GNU2017/24E
   2. Main CPV code:
    71530000, 71530000, 71541000, 71500000, 71323200, 71530000, 71541000, 71500000, 71323200, 71530000, 71541000, 71500000, 71323200
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Upphandlingen avser Ramavtal konsulttjänster inom.

    — Projektering anläggning (Landskap, VA & dagvatten, Väg, Mark, Belysning),

    — Planarkitekt,

    — Trafikutredning.

    Uppdragen avser utförande av konsulttjänster inom aktuell kategori efter avrop från beställare.

    Kategorierna kommer att utvärderas separat och avtal kommer att tecknas för varje kategori separat.

    Anbud lämnas på kategorierna separat. Anbudsgivare har möjlighet att lämna anbud på en eller fler kategorier. B har för avsikt att teckna ramavtal med tre (3) konsultföretag per kategori.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 3 000 000.00 SEK
  2. Description
   1. Title:

    Projektering anläggning


   2. Additional CPV code(s):
    71530000, 71541000, 71500000, 71323200
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Upphandlingen avser Ramavtal konsulttjänster inom.

    — Projektering anläggning (Landskap, VA & dagvatten, Väg, Mark, Belysning),

    — Planarkitekt,

    — Trafikutredning.

    Uppdragen avser utförande av konsulttjänster inom aktuell kategori efter avrop från beställare.

    Kategorierna kommer att utvärderas separat och avtal kommer att tecknas för varje kategori separat.

    Anbud lämnas på kategorierna separat. Anbudsgivare har möjlighet att lämna anbud på en eller fler kategorier. B har för avsikt att teckna ramavtal med tre (3) konsultföretag per kategori.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed