Software package and information systems

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Швеция
Язык: EN SV
Заказчик: Ekonomistyrningsverket
Номер: 2749288
Дата публикации: 24-06-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

24/06/2017    S119    - - Services - Modification of a contract/concession during its term - Open procedure 

Sweden-Stockholm: Software package and information systems

2017/S 119-240742

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Ekonomistyrningsverket
202100-5026
Box 45316
Stockholm
104 30
Sweden
Contact person: Peter Norén
Telephone: +46 708904596
E-mail: peter.noren@esv.se
NUTS code: SE

Internet address(es):

Main address: http://www.esv.se/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Statligt ramavtal avseende personalsystem.

Reference number: 7.1-78/2013
II.1.2)Main CPV code
48000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE
Main site or place of performance:

Statliga myndigheter i Sverige.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Personal- och löneadministrativt IT-system omfattande tillhandahållande av drift-, underhålls- och supporttjänster. Tjänsten är avsedd att avropas av statliga myndigheter. ESV:s bedömning var att ett drygt hundratal av varierande storlek skulle avropa under ramavtalsperioden.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 60
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:
36 månader + option på 24 månader. Stora investeringskostnader för leverantör och komplexa införanden hos avropande myndigheter kräver längre avtalstid.
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2014/S 009-011778

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 7.1-1031/2013
Title:

Statliga ramavtal avseende personalsystem

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
10/12/2013
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Evry HR Solutions AB
556620-5992
Uppsala
Sweden
NUTS code: SE
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 500 000 000.00 SEK

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sweden
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Tidsfrist för överprövning av annonserad ändring: inom 10 dagar efter att annons är publicerad.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/06/2017

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
48000000
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: SE
Main site or place of performance:

Sverige.

VII.1.4)Description of the procurement:

Personal- och löneadministrativt IT-system omfattande tillhandahållande av drift-, underhålls- och supporttjänster.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 60
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:
36 + 24 månader. Stora investeringskostnader för leverantör och komplexa införanden hos avropande myndigheter.
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 500 000 000.00 SEK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Evry HR Solutions AB
556620-5992
Uppsala
Sweden
NUTS code: SE
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Justering av den administrationsersättning som ESV tar ut med stöd av Avgiftsförordningen (SFS1992:191). Ersättningen justeras från 5 % till 2,5 % enligt beslut, ESV dnr.7.1-1031/2013 den 2.6.2017.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

ESV tecknade i december 2013 ramavtal för statliga myndigheter med Evry Sweden AB (Evry) gällande personalsystem I november 2015 trädde en förordning i kraft som anger att en stor mängd myndigheter senast den 1.1.2017 ska ansluta sig till Statens servicecenters lönerelaterade tjänster. Förordningen har inneburit att kundunderlaget för Evry har minskat drastiskt och att deras beräkningar i anbudet avseende prisbild har förändrats.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 500 000 000.00 SEK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 500 000 000.00 SEK

Еще тендеры из страны Швеция за этот срок

Research laboratory services Источник: TED

Procurement consultancy services Источник: TED

Parking services Источник: TED

Vehicle towing-away services Источник: TED

Road-maintenance works Источник: TED