Laboratory reagents

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Швеция
Язык: EN SV
Заказчик: Landstinget Dalarna
Номер: 5911138
Дата публикации: 01-12-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

01/12/2017    S231    - - Supplies - Voluntary ex ante transparency notice - Negotiated procedure without a call for competition 

Sweden-Falun: Laboratory reagents

2017/S 231-481601

Voluntary ex ante transparency notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Landstinget Dalarna
232100-0180
Box 712, Upphandlingssavdelningen
Falun
791 23
Sweden
Telephone: +46 23-490071
E-mail: ingalill.alm@ltdalarna.se
NUTS code: SE

Internet address(es):

Main address: http://www.ltdalarna.se/

I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Reagenser för IHC-analyser.

Reference number: LD17/04420
II.1.2)Main CPV code
33696500
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Meddelande om frivillig förhandsinsyn avser köp av reagenser till Falu Lasaretts avdelning för Patologi och Cytologi för IHC-analyser (Immunohistokemiska analyser). Landstinget Dalarna har för avsikt att tilldela Roche Diagnostics Scandinavia AB kontrakt avseende dessa reagenser utan föregående annonsering, enligt 6 kap. 14§ punkt 2 och 6 kap. 17§ punkt 2, lagen om offentlig upphandling, LOU (2016:1145).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 000 000.00 SEK
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE
II.2.4)Description of the procurement:

Meddelande om frivillig förhandsinsyn avser köp av reagenser till Falu Lasaretts avdelning för Patologi och Cytologi för IHC-analyser (Immunohistokemiska analyser). Landstinget Dalarna har för avsikt att tilldela Roche Diagnostics Scandinavia AB kontrakt avseende dessa reagenser utan föregående annonsering, enligt 6 kap. 14§ punkt 2 och 6 kap. 17§ punkt 2, lagen om offentlig upphandling, LOU (2016:1145).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • absence of competition for technical reasons
Explanation:

Kort beskrivning

Meddelande om frivillig förhandsinsyn avser köp av reagenser till Falu Lasaretts avdelning för Patologi och Cytologi för IHC-analyser (Immunohistokemiska analyser). Landstinget Dalarna har för avsikt att tilldela Roche Diagnostics Scandinavia AB kontrakt avseende dessa reagenser utan föregående annonsering, enligt 6 kap. 14§ punkt 2 och 6 kap 17§ punkt 2, lagen om offentlig upphandling, LOU (2016:1145).

Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Kontraktet avser kompletterande leveranser från den ursprungliga instrument- och varuleverantören. Samtliga reagenser och sekundärantikroppar som används i befintligt system samt vissa specifika metoder är leverantörsbundna.

Befintliga leverantörsbundna metoder

HER2 tricolor Bright field in Situ Hybridisering (HER 2 BDISH)

Metod för HER2 protein och HER2 genamplifieringsstatus i samma detektion. Då resultatet presenteras på samma glas underlättar detta bedömningen, framförallt i heterogen brösttumörvävnad, vilket förkortar svarstiden till en fullständig diagnos av HER2 status.

Ackrediterad metod enligt SS-EN ISO 1589:2012

Programmed death-ligand 1 (PD-L1) och Anaplastiskt lymfomkinas (ALK)

Metoder som används i befintligt system och krävs som komplement till befintlig molekylärpatologisk metod för mutationsanalyser. Dessa metoder valideras av NORDIQC och är FDA godkända som stöd för målinriktad terapi vid avancerad icke-småcellig lungcancer, samt förenliga med Svensk förening för Patologi KVAST dokument (Thorax-1 Utgåva 2.1).

CINtecPlus

Metod för P16 positiva celler och proliferationsmarkör ki67 i samma detektion. Då resultatet presenteras på samma glas underlättar detta bedömningen och förkortar svarstiden till fullständig diagnos av persisterande HPV positivitet. Metoden tillämpas på befintligt provmaterial (Thin prep) vilket förkortar svarstiden ytterligare samt innebär minskad andel återbesök för kvinnor med ökad risk att utveckla cervixcancer.

Patologi och cytologi Dalarna, Falu lasarett, är ackrediterad mot SS-EN ISO 1589:2012 med omfattning enligt Swedac ackrediteringsnr.1334.

Utifrån ovanstående motivering och beskrivning avser Landstinget Dalarna teckna avtal med Roche då avtalsspärren på 10 dagar löpt ut, tidigast 11.12.2017 med avtalsstart 19.4.2018 då nuvarande avtal löper ut.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Reagenser för IHC-analyser

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
29/11/2017
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Roche Diagnostics Scandinavia AB
Box 147
Bromma
161 26
Sweden
NUTS code: SE
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 6 000 000.00 SEK
Total value of the contract/lot/concession: 6 000 000.00 SEK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sweden
Telephone: +46 23-3830000
E-mail: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Fax: +46 23-3830080

Internet address:http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/11/2017

Еще тендеры из страны Швеция за этот срок

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Источник: TED

Portable computers Источник: TED

Medical equipments Источник: TED

Signs and related items Источник: TED

Pharmaceutical products Источник: TED